polski   English  
 

Tarnowsko-Galicyjska Biblioteka Cyfrowa

polski   English  

Statistics

Number of publications: 2540

Readers on-line: 0

Total number of users since Jan 1, 2012: 1610092

Collection

Library

Frequently read publications : Collections

Page1of97 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Album Powstania Styczniowego 1863-1913 [1092]
 2. Tarnów i jego okolica [818]
 3. Poradnik Szofera [656]
 4. Wiadomości urzędowe marzec 1939 [652]
 5. Uniwersalna książka kucharska [480]
 6. Dzieje Miasta Tarnowa [473]
 7. Pamiętnik tajnych organizacyj na terenie byłej Galicji w latach od r. 1880-1897 [467]
 8. 1910-1915 Historja Armji Polskiej we Francji [438]
 9. Księga Wiadomości Pożytecznych [407]
 10. Przewodnik do oznaczania roślin w Polsce dziko rosnących, Tom I [395]
 11. Placówka AK "Malwina" [385]
 12. Ferdynand Foch - Pamiętniki 1914-1918,Tom II [372]
 13. "Zeszyty Wojnickie" - nr 1, maj 1992 [302]
 14. Kalendarium dziejów Wojnicza - wydanie z okazji przywrócenia praw miejskich [271]
 15. Kalendarzyk żołnierza KOP na rok 1938 [269]
 16. Boje Lwowskie - Tom I [266]
 17. Dziennik podróży [254]
 18. Legiony Polskie - 1 [248]
 19. Pułkownik Leopold Lis-Kula [244]
 20. Tarnowskie zakłady fotograficzne [242]
 21. "Zeszyty Wojnickie" - nr 3-4, marzec-kwiecień-maj 1999 [240]
 22. "Zeszyty Wojnickie" - nr 7, listopad 1992 [237]
 23. Boje Lwowskie - Tom II. [231]
 24. "Zeszyty Wojnickie" - nr 4, kwiecień 1993 [230]
 25. Ferdynand Foch - Pamiętniki 1914-1918,Tom I [230]

Sponsorzy naszych publikacji